Tag: tủ đựng đồ tre

Tủ tre MTL 07

Thể loại: Tủ tre Nguồn gốc: Tủ tre được làm từ làng nghề; Xã xuân lai, huyện gia bình, tỉnh Bắc Ninh Chất liệu tre: Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt Kích thước: R100 X S40 X H180Cm Kích thước và kiểu dáng có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng ...

Tủ tre MTL 06

Thể loại: Tủ tre Nguồn gốc: Tủ tre được làm từ làng nghề; Xã xuân lai, huyện gia bình, tỉnh Bắc Ninh Chất liệu tre: Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt Kích thước: D60 X H160Cm Kích thước và kiểu dáng có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng Các thông ...

Tủ tre MTL 11

Thể loại: Tủ tre Nguồn gốc: Tủ tre được làm từ làng nghề; Xã xuân lai, huyện gia bình, tỉnh Bắc Ninh Chất liệu tre: Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt Kích thước: D120 X H150Cm Kích thước và kiểu dáng có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng Các thông ...