Tag: trường kỷ

Bộ sofa trường kỷ 05

Thể loại: Trường kỷ tre Nguồn gốc:Bàn ghế được làm từ làng nghề; Xã xuân lai, huyện gia bình, tỉnh Bắc Ninh Chất liệu tre: Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt Kích thước bàn: L120 X R65 X H65Cm Kích thước ghế dài : D175 X W55 X R60 X H85cm Kich thước ghế ...

Bộ sofa trường kỷ 04

Thể loại: Trường kỷ tre Nguồn gốc:Bàn ghế được làm từ làng nghề; Xã xuân lai, huyện gia bình, tỉnh Bắc Ninh Chất liệu tre: Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt Kích thước bàn: D115 X R60 X H65Cm Kích thước ghế dài : D175 X W55 X R60 X H85cm Kích thước ghế ...

Bộ sofa trường kỷ 03

Thể loại: Trường kỷ tre Nguồn gốc:Bàn ghế được làm từ làng nghề; Xã xuân lai, huyện gia bình, tỉnh Bắc Ninh Chất liệu tre: Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt Kích thước bàn: D115 X R60 X H65Cm Kích thước ghế dài: D170 X W55 X R60 X H82cm Kích thước ghế ngắn: ...

Bộ sofa trường kỷ 02

Thể loại: Trường kỷ tre Nguồn gốc:Bàn ghế được làm từ làng nghề; Xã xuân lai, huyện gia bình, tỉnh Bắc Ninh Chất liệu tre: Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt Kích thước bàn: D110 X R65 X H70Cm Kích thước ghế dài : D175 X W55 X R60 X H85cm Kích thước và ...

Bộ sofa trường kỷ 01

Thể loại: Trường kỷ tre Nguồn gốc:Bàn ghế được làm từ làng nghề; Xã xuân lai, huyện gia bình, tỉnh Bắc Ninh Chất liệu tre: Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt Kích thước bàn: D115 X R60 X H65Cm Kích thước ghế dài: D170 X W55 X R60 X H82cm Kích thước ghế ngắn: ...