Tag: sản phẩm nội thất sofa tre

Bộ sofa trường kỷ 05

Thể loại: Trường kỷ tre Nguồn gốc:Bàn ghế được làm từ làng nghề; Xã xuân lai, huyện gia bình, tỉnh Bắc Ninh Chất liệu tre: Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt Kích thước bàn: L120 X R65 X H65Cm Kích thước ghế dài : D175 X W55 X R60 X H85cm Kich thước ghế ...

Bộ sofa trường kỷ 04

Thể loại: Trường kỷ tre Nguồn gốc:Bàn ghế được làm từ làng nghề; Xã xuân lai, huyện gia bình, tỉnh Bắc Ninh Chất liệu tre: Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt Kích thước bàn: D115 X R60 X H65Cm Kích thước ghế dài : D175 X W55 X R60 X H85cm Kích thước ghế ...

Bộ sofa trường kỷ 03

Thể loại: Trường kỷ tre Nguồn gốc:Bàn ghế được làm từ làng nghề; Xã xuân lai, huyện gia bình, tỉnh Bắc Ninh Chất liệu tre: Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt Kích thước bàn: D115 X R60 X H65Cm Kích thước ghế dài: D170 X W55 X R60 X H82cm Kích thước ghế ngắn: ...

Bộ sofa trường kỷ 02

Thể loại: Trường kỷ tre Nguồn gốc:Bàn ghế được làm từ làng nghề; Xã xuân lai, huyện gia bình, tỉnh Bắc Ninh Chất liệu tre: Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt Kích thước bàn: D110 X R65 X H70Cm Kích thước ghế dài : D175 X W55 X R60 X H85cm Kích thước và ...

Bộ sofa trường kỷ 01

Thể loại: Trường kỷ tre Nguồn gốc:Bàn ghế được làm từ làng nghề; Xã xuân lai, huyện gia bình, tỉnh Bắc Ninh Chất liệu tre: Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt Kích thước bàn: D115 X R60 X H65Cm Kích thước ghế dài: D170 X W55 X R60 X H82cm Kích thước ghế ngắn: ...

Sofa tre 002

- Size (cm): Table: 100x55x40. - Single chair: 78x73x91/63/40. - Double chair: 140x73x91/63/40. Chất liệu:Đang cập nhật Giá bán:Liên hệ

Sofa tre 003

Size: Table: : 100 x 60 x 40 cm Single sofa: 65 x 70 x 76 cm Middle: 130 x 70 x 76 cm Chất liệu:Đang cập nhật Giá bán:Liên hệ

Sofa tre 004

Size: Stool: 76 x 76 x 30cm Table: : 70 x 70 x 30 cm Corner: 87 x 87 x 72 cm Middle: 71 x 77 x 72 cm Chất liệu:Đang cập nhật Giá bán:Liên hệ

Sofa tre 005

Size: Stool: 76 x 76 x 30cm Table: : 70 x 70 x 30 cm Corner: 87 x 87 x 72 cm Middle: 71 x 77 x 72 cm Chất liệu:Đang cập nhật Giá bán:Liên hệ

Sofa tre 006

Kích thước (cm): Bàn: 80x55x35 Ghế đơn: 85x67x75 Ghế đôi: 140x67x75 Chất liệu:Đang cập nhật Giá bán:Liên hệ