Tag: nội thất

Đèn trang trí bằng tre 05

Thể loại: Đèn tre Nguồn gốc:Đèn tre được làm từ làng nghề; Xã xuân lai, huyện gia bình, tỉnh Bắc Ninh Chất liệu tre: Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt Hình dáng: hình mũ Kích thước: Đang cập nhật Giá bán: Liên hệ.

Đèn trang trí bằng tre 04

Thể loại: Đèn tre Nguồn gốc:Đèn tre được làm từ làng nghề; Xã xuân lai, huyện gia bình, tỉnh Bắc Ninh Chất liệu tranh: Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, muỗn mọt Hình dáng: nhà một cột Kích thước: Đang cập nhật Giá bán: Liên hệ.

Đèn trang trí bằng tre 02

Thể loại: Đèn tre Nguồn gốc:Đèn tre được làm từ làng nghề; Xã xuân lai, huyện gia bình, tỉnh Bắc Ninh Chất liệu tre: Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt Kích thước: W30 X 40H Hình dáng: hình trứng Giá bán: Liên hệ. Kích thước và kiểu dáng có thể thay đổi theo yêu cầu ...

Đèn trang trí bằng tre 03

Thể loại: Đèn tre Nguồn gốc:Đèn tre được làm từ làng nghề; Xã xuân lai, huyện gia bình, tỉnh Bắc Ninh Chất liệu tranh: Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, muỗn mọt Hình dáng: hình lục giác Kích thước: Đang cập nhật Giá bán: Liên hệ.

Đèn trang trí bằng tre 01

Thể loại: Đèn tre Nguồn gốc:Đèn tre được làm từ làng nghề; Xã xuân lai, huyện gia bình, tỉnh Bắc Ninh Chất liệu tre: Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt Hình dáng: hình cầu Kích thước: Đang cập nhật Giá bán: Liên hệ.

Tranh tố nữ bằng tre

Thể loại: Tranh tre cạo Nguồn gốc: Tranh tre được làm từ làng nghề; Xã xuân lai, huyện gia bình, tỉnh Bắc Ninh Chất liệu tre: Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt Kích thước: R40 X H120cm Giá bán: liên hệ Kích thước và kiểu dáng có thể thay đổi theo yêu cầu của ...

Tranh tứ quý tùng cúc trúc mai từ tre

Thể loại: Tranh tre cạo Nguồn gốc: Tranh tre được làm từ làng nghề; Xã xuân lai, huyện gia bình, tỉnh Bắc Ninh Chất liệu tre: Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt Kích thước: R36 X H95cm Giá bán: liên hệ Kích thước và kiểu dáng có thể thay đổi theo yêu cầu của ...

Tranh tre tứ quý bốn mùa

Thể loại: Tranh tre cạo Nguồn gốc: Tranh tre được làm từ làng nghề; Xã xuân lai, huyện gia bình, tỉnh Bắc Ninh Chất liệu tre: Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt Giá bán: Liên hệ Kích thước: R40 X H120cm Kích thước và kiểu dáng có thể thay đổi theo yêu cầu của ...

Tranh phong cảnh làng quê bằng tre

Thể loại: Tranh tre cạo Nguồn gốc: Tranh tre được làm từ làng nghề; Xã xuân lai, huyện gia bình, tỉnh Bắc Ninh Chất liệu tre: Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt Kích thước: R40 X H60cm Giá bán: Liên hệ Kích thước và kiểu dáng có thể thay đổi theo yêu cầu của ...

Tranh phú quý từ tre

Thể loại: Tranh tre cạo Nguồn gốc: Tranh tre được làm từ làng nghề; Xã xuân lai, huyện gia bình, tỉnh Bắc Ninh Chất liệu tre: Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt Kích thước: R40 X H60cm Giá bán: Liên hệ Kích thước và kiểu dáng có thể thay đổi theo yêu cầu của ...

Tranh dân gian tre vinh hoa

Thể loại: Tranh tre cạo Nguồn gốc: Tranh tre được làm từ làng nghề; Xã xuân lai, huyện gia bình, tỉnh Bắc Ninh Chất liệu tre: Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt Kích thước: R40 X H60cm Giá bán: Liên hệ Kích thước và kiểu dáng có thể thay đổi theo yêu cầu của ...

Tranh đám cưới chuột bằng tre

Thể loại: Tranh tre cạo Nguồn gốc: Tranh tre được làm từ làng nghề; Xã xuân lai, huyện gia bình, tỉnh Bắc Ninh Chất liệu tre: Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt Kích thước: R40 X H60cm Kích thước và kiểu dáng có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng Các ...

Tranh chuột múa rồng bằng tre

Thể loại: Tranh tre cạo Nguồn gốc: Tranh tre được làm từ làng nghề; Xã xuân lai, huyện gia bình, tỉnh Bắc Ninh Chất liệu tre: Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt Kích thước: R40 X H60cm Kích thước và kiểu dáng có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng. Các thông ...