Tag: ghế đôi bằng tre

Sofa tre 002

- Size (cm): Table: 100x55x40. - Single chair: 78x73x91/63/40. - Double chair: 140x73x91/63/40. Chất liệu:Đang cập nhật Giá bán:Liên hệ

Sofa tre 003

Size: Table: : 100 x 60 x 40 cm Single sofa: 65 x 70 x 76 cm Middle: 130 x 70 x 76 cm Chất liệu:Đang cập nhật Giá bán:Liên hệ

Sofa tre 004

Size: Stool: 76 x 76 x 30cm Table: : 70 x 70 x 30 cm Corner: 87 x 87 x 72 cm Middle: 71 x 77 x 72 cm Chất liệu:Đang cập nhật Giá bán:Liên hệ

Sofa tre 005

Size: Stool: 76 x 76 x 30cm Table: : 70 x 70 x 30 cm Corner: 87 x 87 x 72 cm Middle: 71 x 77 x 72 cm Chất liệu:Đang cập nhật Giá bán:Liên hệ

Sofa tre 006

Kích thước (cm): Bàn: 80x55x35 Ghế đơn: 85x67x75 Ghế đôi: 140x67x75 Chất liệu:Đang cập nhật Giá bán:Liên hệ

Sofa tre 007

Kích thước (cm): Bàn: 100x55x45 Ghế Đơn: 67x88x98 Ghế Đôi: 130x88x98 Giá: liên hệ Chất liệu:Đang tìm