Tag: đèn tre

Đèn trang trí bằng tre 05

Thể loại: Đèn tre Nguồn gốc:Đèn tre được làm từ làng nghề; Xã xuân lai, huyện gia bình, tỉnh Bắc Ninh Chất liệu tre: Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt Hình dáng: hình mũ Kích thước: Đang cập nhật Giá bán: Liên hệ.

Đèn trang trí bằng tre 04

Thể loại: Đèn tre Nguồn gốc:Đèn tre được làm từ làng nghề; Xã xuân lai, huyện gia bình, tỉnh Bắc Ninh Chất liệu tranh: Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, muỗn mọt Hình dáng: nhà một cột Kích thước: Đang cập nhật Giá bán: Liên hệ.

Đèn trang trí bằng tre 02

Thể loại: Đèn tre Nguồn gốc:Đèn tre được làm từ làng nghề; Xã xuân lai, huyện gia bình, tỉnh Bắc Ninh Chất liệu tre: Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt Kích thước: W30 X 40H Hình dáng: hình trứng Giá bán: Liên hệ. Kích thước và kiểu dáng có thể thay đổi theo yêu cầu ...

Đèn trang trí bằng tre 03

Thể loại: Đèn tre Nguồn gốc:Đèn tre được làm từ làng nghề; Xã xuân lai, huyện gia bình, tỉnh Bắc Ninh Chất liệu tranh: Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, muỗn mọt Hình dáng: hình lục giác Kích thước: Đang cập nhật Giá bán: Liên hệ.

Đèn trang trí bằng tre 01

Thể loại: Đèn tre Nguồn gốc:Đèn tre được làm từ làng nghề; Xã xuân lai, huyện gia bình, tỉnh Bắc Ninh Chất liệu tre: Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt Hình dáng: hình cầu Kích thước: Đang cập nhật Giá bán: Liên hệ.