Bộ sofa trường kỷ 05

Thể loại: Trường kỷ tre
Nguồn gốc:Bàn ghế được làm từ làng nghề; Xã xuân lai, huyện gia bình, tỉnh Bắc Ninh

Chất liệu tre: Làm từ tre đã được xử lý, trống ẩm mốc, mỗi mọt
Kích thước bàn: L120 X R65 X H65Cm
Kích thước ghế dài : D175 X W55 X R60 X H85cm
Kich thước ghế ngắn: L40 X W55 X R60 X H85cm

Kích thước và kiểu dáng có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng Các thông số kỹ thuật chỉ mang tính chất tham khảo